M itt tal och min skrift är två kinder i ett och samma ansikte av mig. Jag torde ha framträtt i levande möten inför åtminstone sju miljoner människor genom åren. I mars 2016 kommer min trettiofjärde bok från Bonniers förlag.

Då räknar jag in mina framträdanden i alla de största produktionerna i Sveriges Television, TV4 och i radions olika kanaler. I Melodifestivalens final, Stjärnorna på slottet, Allsång på Skansen, På spåret, Skavlan och till exempel radions Karlavagnen har jag nått många människor.

Jag talar alltid fritt från hjärnan och hjärtat utan manuskript. Det gäller även när jag framträder på universitet, högskolor, banker, olika företag och idrottsföreningar runtom i Sverige.

Jag försöker vara som en jazzmusiker och improviserar utifrån olika teman och ämnen från en gång till en annan. Det levande ordet är mera rörligt och syresatt än det skrivna och det har sina naturliga förklaringar.

Jag kan från scenen föra in olika personer som sitter i publiken i min framställningskonst. Ljud, bilder och stämningar som spontant uppstår bland åskådare och lyssnare blir därmed en organisk del av stunden i mitt talade ord.

Nu vill jag förmedla kunskap, insikt och möjliga visdom som jag erövrat under trettiotre år sedan min litterära debut till människor som är intresserade av skönlitterärt arbete och skrivande.

Det ämnar jag göra i Björn Ranelids Författarskola från och med den första helgen i december 2015 och därefter fortlöpande varje månad. Min förhoppning är att dessa stunder skall vara till ömsesidig glädje och gagn för mig som författare och gästerna som kommer till lektionerna i författarskolan.

Vänligen och ödmjukt från Björn Ranelid.