Augustpriset 1994 (för romanen ”Synden”)

Aftonbladets kulturpris,1989

Svenska Akademiens pris, ur Lena Vendelfelts minnesfond, 1990

Lars Ahlins stipendium, (Ranelid är den förste mottagaren), 1992

Albert Bonniers hundraårsminne, stipendium, 1996

Bernspriset, 2001-2002

Gleerups litterära pris, 1999

Ystads stads kulturpris, 1987

Skånes Bokhandlares pris, 2003

Lengertz´ kulturpris, Skånes Hembygdsförenings pris, 2003

Stipendier ur Författarförbundets Fotokopieringsfond

Doblougska priset för år 2004 av Svenska Akademien.

Malmö stads kulturpris 2004.

Region Skånes stora kulturpris för år 2006.

Hasse och Tage-museets stora pris 2013.

Stina Aronsons pris på 100.000 kronor av Samfundet De Nio år 2014

Malmö Fotbollförenings Kulturpris